Wywiad gospodarczy

,, Lepiej zapobiegać niż leczyć”– o tym popularnym powiedzeniu warto także pamiętać prowadząc działalność gospodarczą lub też podejmując inne poważne przedsięwzięcia finansowe. Zdarza się bowiem, że nagle kontrahent stał się niewypłacalny albo co gorsza – od samego początku miał złe zamiary. By zminimalizować zatem ryzyko zawarcia niekorzystnej transakcji i uchronić się przed stratami finansowymi powinno się dysponować wiarygodnymi informacjami o wypłacalności i rzetelności obecnego lub potencjalnego partnera w interesach. W tym celu można zlecić Naszej Kancelarii przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, który polega w szczególności na zebraniu i zweryfikowaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej danego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Uzyskane informacje i dane będą pomocne przy podejmowaniu odpowiednich decyzji, a ich właściwe wykorzystanie w znacznym stopniu ograniczy możliwość pojawienia się w przyszłości sytuacji spornych, jak i również problemów finansowych.

Ramowy wywiad gospodarczy przeprowadzony przez Naszą Kancelarię zawiera m.in:

  •  aktualne dane rejestrowe i teleadresowe,
  •  dane właściciela, w przypadku spółek – członków zarządu i wspólników,
  •  informacje o sytuacji finansowej oraz posiadanym majątku ( nieruchomości i ruchomości ),
  •  informacje o wielkość i strukturze zatrudnienia,
  •  informacje o zaległościach płatniczych, prowadzonych postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych,
  •  opinię o badanym podmiocie uzyskane od jego kontrahentów,
  •  dokumentację fotograficzną,
  •  inne informacje zlecone do uzyskania.

Podczas wykonywania czynności mających na celu ustalenia stanu faktycznego bardzo często współpracujemy z licencjonowanym detektywem posiadającym duże doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadu gospodarczego.