Windykacja terenowa oraz odbiór przedmiotów umowy leasingu

W ramach dochodzenia należności od dłużnika zarówno na etapie polubownym, jak i w toku egzekucji komorniczej prowadzona jest tzw. windykacja terenowa. Znajduje ona zastosowanie szczególnie w przypadkach, gdy inne czynności nie przynoszą żadnych skutków, tj. wezwania do zapłaty, wiadomości e-mail, sms lub kontakt telefoniczny – są one często po prostu ignorowane. Natomiast zupełnie inne reakcje wśród dłużników wywołuje wizyta naszego przedstawiciela, który w bezpośredni sposób nawiązuje kontakt i negocjuje warunki spłaty zadłużenia. Wizyta taka uświadamia dłużnikowi, że wierzyciel nie zapomniał o istnieniu zobowiązania oraz że jest zdeterminowany konsekwentnie dochodzić jego wykonania.

Kim jest windykator terenowy?

Nasi przedstawiciele bywają często myleni z komornikiem sądowym – są to całkiem odmienne zawody. Windykator terenowy pełni rolę negocjatora, którego zadaniem jest odbycie bezpośredniej rozmowy z dłużnikiem, przekonanie go do polubownego rozwiązania sytuacji oraz negocjacja warunków spłaty należności. Nie ma on prawa zająć majątku i przeprowadzać egzekucji – w przeciwieństwie do komornika.

Windykacja terenowa na etapie polubownym

Działania podejmowane na etapie polubownym mają na celu wywarcie silnego bodźca psychologicznego i uświadomienie konsekwencji wynikających z dalszej zwłoki w spłacie należności. Bezpośrednie odwiedziny często przynoszą oczekiwany skutek w postaci przyjęcia wpłaty gotówkowej oraz ustalenia z dłużnikiem planu spłaty zadłużenia. Na tym etapie następuje również pozyskanie uznania długu (zawarcie pisemnego oświadczenia o uznaniu długu) – co może mieć duże znaczenie w przypadku braku kompromisu i konieczności skierowania sprawy na drogą sądową. Dodatkowo pozyskanie takiego oświadczenia powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia co ma bardzo duże znaczenie w kontekście zachowania uprawnień wierzyciela do skutecznego żądania od dłużnika spełnienia świadczenia.

Windykacja terenowa w toku egzekucji komorniczej

Jeśli czynności prowadzone w systemie polubownym nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, sprawę przejmuje komornik, który zajmuje mienie dłużnika na poczet spłaty długu. Czynności windykatora terenowego prowadzone na tym etapie polegają na obecności przy dokonywanych zajęciach i współpracy z komornikiem. Nasi przedstawiciele mogą też wskazać, które mienie powinno zostać przejęte w ramach spłaty długu, mają też prawo do sporządzenia raportu z przeprowadzonych czynności (wraz z dokumentacją fotograficzną zajętych ruchomości).

Każda sprawa traktowana jest przez nas indywidualnie oraz priorytetowo. Przed udaniem się do dłużnika porządkujemy naszą wiedzę w oparciu o narzędzia skip tracingu oraz białego wywiadu. Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym elementem w mikrootoczeniu firmy jest jej wizerunek, dlatego podczas każdej wizyty stosujemy zasady dobrych praktyk windykacyjnych ze szczególną dbałością o wizerunek wierzyciela.

Nasz zespół stanowią osoby wykwalifikowane, przeważnie posiadające wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne, które swoje doświadczenie zdobywały, uczestnicząc w wielu procesach windykacyjnych, reprezentując firmy z sektora finansowego, właścicieli MŚP oraz osoby fizyczne.