Windykacja należności

 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie dochodzenia należności. Nasza firma windykacyjna z Poznania to zespół doświadczonych pracowników, którzy prowadzą działania polubowne, a także czuwają nad przebiegiem czynności komorniczych i nie tylko. Jako kancelaria windykacyjna zdajemy sobie sprawę z indywidualnego charakteru każdej sprawy, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań dokonujemy dokładnej analizy danego przypadku.

W zakres oferowany przez naszą kancelarię czynności wchodzą 4 rodzaje windykacji należności:

1. PRZEDSĄDOWA – czynności polubowne mające na celu negocjację warunków spłaty zadłużenia i sporządzenia dogodnego dla obu stron harmonogramu spłat; dzieli się ona na 3 etapy:

• korespondencyjny – do dłużnika wysyłane jest wezwanie do zapłaty z konkretną dyspozycją terminu zapłaty oraz zapowiedzią sankcji
• telefoniczny – nawiązanie kontaktu telefonicznego z dłużnikiem, zmotywowanie go do zapłaty oraz ustalenie terminu płatności
• terenowy – wizyta w miejscu zamieszkania dłużnika lub siedziby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w celu ustalenia sytuacji majątkowej, zaktualizowania danych teleadresowych; terenowa windykacja należności zakończyć się może wynegocjowaniem warunków spłaty zadłużenia, przyjęciem wpłaty gotówkowej lub uzyskaniem pisemnego uznania roszczenia wierzyciela powodującego przerwanie terminu biegu przedawnienia (np. ugoda, zobowiązanie do spłaty zadłużenia).

2. SĄDOWA – uzyskanie przeciwko dłużnikowi wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, a następnie opatrzenie go klauzulą wykonalności.

3. KOMORNICZA I POKOMORNICZA – wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz sprawowanie nadzoru nad jego przebiegiem, a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika wystarczającego do zaspokojenia wierzyciela.

4. KARNA – zebranie materiału dowodowego dającego podstawę do wystąpienia przez wierzyciela z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa na szkodę wierzycieli (czyny wymienione w art. 300 – 302 kk) lub na wcześniejszym etapie powstania wierzytelności – przestępstwa oszustwa (art. 286 kk).