Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń ze współpracy z instytucjami rynku finansowego możemy jednoznacznie stwierdzić, że najskuteczniejszą formą windykacji prowadzącej do finalnego odzyskania środków na rzecz wierzyciela jest windykacja terenowa. Znaczna część środowiska dłużników wypracowała bowiem w sobie mechanizm niereagowania na niektóre czynności windykacyjne takie jak: wezwanie do zapłaty, wiadomość email, sms lub kontakt telefoniczny. Natomiast zupełnie inną reakcje wśród dłużników wywołuje wizyta windykatora terenowego, który w bezpośredni sposób nawiązuje kontakt i negocjuje warunki spłaty zadłużenia. Wizyta taka uświadamia dłużnikowi o tym, że wierzyciel nie zapomniał o istnieniu zobowiązania oraz, że jest zdeterminowany konsekwentnie dochodzić jego wykonania.

Każda sprawa traktowana jest przez nas indywidualnie oraz priorytetowo. Przed udaniem się do dłużnika porządkujemy naszą wiedzę w oparciu o narzędzia skip tracingu oraz białego wywiadu. Ogromne doświadczenie i wiedza zdobyte podczas pracy w terenie, umiejętność korzystania z osobowych i nieosobowych źródeł informacji oraz duża znajomość przepisów prawa, pozwala nam w szybki i efektywny sposób nawiązać kontakt z dłużnikiem oraz doprowadzić do finalnego odzyskania środków na rzecz wierzyciela. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem w mikrootoczeniu firmy jest jej wizerunek, dlatego podczas każdej wizyty stosujemy zasady dobrych praktyk windykacyjnych ze szczególną dbałością o wizerunek wierzyciela.

Zespół współpracujących z nami windykatorów stanowią osoby wykwalifikowane oraz odpowiednio predysponowane, przeważnie posiadające wykształcenie wyższe prawnicze, które swoje doświadczenie zdobywały uczestnicząc w wielu procesach windykacyjnych reprezentując firmy z sektora finansowego, właścicieli MŚP oraz osoby fizyczne.