Umowa pakietowa

Z uwagi na to, że posiadamy ponad 15 – letnie doświadczenie w zakresie terenowej windykacji masowych wierzytelności przedsiębiorstw z branży usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe, fundusze sekurytyzacyjne, operatorzy GSM), stworzyliśmy możliwość skorzystania z umowy pakietowej na obsługę zleconych spraw.

Umowę pakietową dedykujemy przede wszystkim klientom, którzy chcieliby wprowadzić etap windykacji terenowej jako wsparcie procesu zarządzania portfelem wierzytelności.

Korzyści płynące z zawarcia umowy pakietowej:

  • niezwłoczne podjęcie czynności windykacyjnych najpóźniej do 3 dni roboczych, brak ograniczenia czasowego na wykorzystanie pakietu,
  • możliwość zlecenia sprawy do windykacji w każdej chwili,
  • gwarancja stałej ceny za realizacje usługi wraz z bieżącym raportowaniem o wynikach podjętych działań.
  • bieżące konsultacje w sprawie podjęcia odpowiednich działań prawnych

W przypadku chęci zawarcia umowy pakietowej, koszt obsługi przekazywanych zleceń każdorazowo ustalany jest indywidualnie w zależności od:

  •  wartości i rodzaju wierzytelności,
  •  podstawy prawnej dochodzonego roszczenia
  •  wieku sprawy liczonego od terminu wymagalności.
  •  stopnia zawiłości sprawy i wymaganego nakładu pracy

Dodatkowo po zrealizowaniu każdej wizyty terenowej, klient otrzymuje kompletny raport zawierający:

  •  dokumentacje fotograficzną
  •  dokumentacje opisową ( faktyczne ustalenia dotyczące aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika oraz terminu zapłaty lub rekomendacje dotyczącą podjęcia dalszych czynności sądowo – egzekucyjnych.