Oferta

Swoją ofertę kierujemy do każdego, kto ma trudności z odzyskaniem należności od dłużnika. Nasza firma windykacyjna z Poznania zapewnia kompleksowe usługi – od polubownych prób zakończenia sprawy (m.in. windykacja terenowa) po skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentowanie interesów klienta podczas postępowania sądowego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

Naszym klientom oferujemy również przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, który pozwoli na ocenę wypłacalności potencjalnego partnera biznesowego (zarówno podmiotu gospodarczego, jak i osoby fizycznej).

Windykacja należności

W ramach usług prowadzimy windykację przedsądową, sądową, komorniczą oraz pokomorniczą, a także karną.

Windykacja terenowa

Podejmujemy się negocjacji warunków spłaty zadłużenia poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem.

Obsługa prawna wierzycieli

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną wierzycieli na każdym etapie dochodzenia należności od dłużnika.

Wywiad gospodarczy

Przeprowadzony przed zawarciem transakcji wywiad gospodarczy pozwoli uniknąć strat finansowych związanych z niewypłacalnością kontrahenta.

Umowa pakietowa

Klientom, którzy chcieliby wprowadzić windykację terenową jako wsparcie procesu zarządzania wierzytelnościami, dajemy możliwość skorzystania z umowy pakietowej.

Doradztwo prawne

W ramach doradztwa prawnego oferujemy konsultacje, sporządzanie i opiniowanie umów i pism, udział w mediacjach i nie tylko.