law_6-compressor

Kancelaria Saldo Plus

Kancelaria Saldo Plus funkcjonuję w branży windykacyjnej nieprzerwanie od 2004 roku świadcząc szeroki i komplementarny katalog usług windykacyjnych na wszystkich etapach powstania i dochodzenia należności – od dopilnowania terminu zapłaty, poprzez polubowną windykację przedsądową, kończąc na postępowaniu sądowym i komorniczym. Przez te wszystkie lata naszej działalności z powodzeniem zrealizowaliśmy pokaźną liczbę spraw na rzecz podmiotów z sektora finansowego, MŚP oraz osób fizycznych.

Działamy w oparciu o zasadę favor legitimatis – prawo sprzyja temu co legalne. Jeżeli dłużnik dopuścił się zwłoki w spełnieniu świadczenia, to zgodnie z tą zasadą wierzyciel może skorzystać ze wszelkich prawnie dozwolonych środków prowadzących do wykonania zobowiązania.