Doradztwo prawne

W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

  • Opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej
  • Sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów
  • Mediacje w sprawach z kontrahentami oraz przygotowywanie projektów ugód
  • Wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych
  • Tworzenie regulaminów dla podmiotów z branży e-commerce
  • Sporządzanie opinii prawnych we wszystkich aspektach prawa cywilnego, a w szczególności prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.
  • Bieżące konsultacje prawne w celu dokonania oceny przedstawionego stanu faktycznego