WINDYKACJA TERENOWA ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTÓW UMOWY LEASINGU

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń ze współpracy z instytucjami rynku finansowego możemy jednoznacznie stwierdzić, że najskuteczniejszą formą windykacji prowadzącej do finalnego odzyskania środków na rzecz wierzyciela jest windykacja terenowa. Znaczna część środowiska dłużników wypracowała bowiem w sobie mechanizm niereagowania na niektóre czynności windykacyjne takie jak: wezwanie do zapłaty, wiadomość email, sms lub kontakt telefoniczny. Natomiast [...]

WYWIAD GOSPODARCZY

,, Lepiej zapobiegać niż leczyć”- o tym popularnym powiedzeniu warto także pamiętać prowadząc działalność gospodarczą lub też podejmując inne poważne przedsięwzięcia finansowe. Zdarza się bowiem, że nagle kontrahent stał się niewypłacalny albo co gorsza – od samego początku miał złe zamiary. By zminimalizować zatem ryzyko zawarcia niekorzystnej transakcji i uchronić się przed stratami finansowymi powinno [...]