OBSŁUGI PRAWNA WIERZYCIELI

Gdy okaże się jednak, że windykacja polubowna nie doprowadzi do ostatecznej spłaty zadłużenia, to w takiej sytuacji po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dotyczącego sytuacji majątkowej dłużnika, wydajemy rekomendację co do opłacalności i realności wyegzekwowania roszczenia na drodze sądowej. Jeżeli klient zdecyduję się na skierowanie sprawy do sądu, to również na tym etapie zapewniamy kompleksową [...]