OBSŁUGI PRAWNA WIERZYCIELI

Gdy okaże się jednak, że windykacja polubowna nie doprowadzi do ostatecznej spłaty zadłużenia, to w takiej sytuacji po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dotyczącego sytuacji majątkowej dłużnika, wydajemy rekomendację co do opłacalności i realności wyegzekwowania roszczenia na drodze sądowej. Jeżeli klient zdecyduję się na skierowanie sprawy do sądu, to również na tym etapie zapewniamy kompleksową [...]

PAKIET ZLECEŃ WINDYKACJI TERENOWEJ

W związku z tym, że posiadamy ponad 15 – letnie doświadczenie w zakresie terenowej windykacji masowych wierzytelności przedsiębiorstw z branży usług finansowych ( banki, zakłady ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe, fundusze sekurytyzacyjne, operatorzy GSM), stworzyliśmy możliwość skorzystania z umowy pakietowej na obsługę zleconych spraw. Umowę pakietową dedykujemy przede wszystkim instytucjom finansowym,, firmom pożyczkowych, a także firmom z [...]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG WINDYKACYJNYCH MOŻEMY PODZIELIĆ NA: 1.Polubowną windykację przedsądową polegająca na: • Windykacji korespondencyjnej – do dłużnika wysyłane jest wezwania do zapłaty z konkretną dyspozycja terminu zapłaty oraz zapowiedzią sankcji • Windykacji telefonicznej – nawiązanie kontaktu telefonicznego z dłużnikiem, zmotywowanie go do zapłaty oraz ustalenie terminu płatności • Windykacji terenowej – wizyta w miejscu [...]