W związku z tym, że posiadamy ponad 15 – letnie doświadczenie w zakresie terenowej windykacji masowych wierzytelności przedsiębiorstw z branży usług finansowych ( banki, zakłady ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe, fundusze sekurytyzacyjne, operatorzy GSM), stworzyliśmy możliwość skorzystania z umowy pakietowej na obsługę zleconych spraw.
Umowę pakietową dedykujemy przede wszystkim instytucjom finansowym,, firmom pożyczkowych, a także firmom z sektora MŚP chcących wdrożyć proces windykacji bezpośredniej względem posiadanych portfeli wierzytelności.

Korzyści płynące z zawarcia umowy pakietowej:
– niezwłoczne podjęcie czynności windykacyjnych najpóźniej do 3 dni roboczych,
– brak ograniczenia czasowego na wykorzystanie pakietu,
• możliwość zlecenia sprawy do windykacji w każdej chwili,
• gwarancja stałej ceny za realizacje usługi wraz z bieżącym raportowaniem o wynikach podjętych działań.
• bieżące konsultacje w sprawie podjęcia odpowiednich działań prawnych

W przypadku chęci zawarcia umowy pakietowej, koszt obsługi przekazywanych zleceń każdorazowo ustalany jest indywidualnie w zależności od:
– wartości i rodzaju wierzytelności,
-podstawy prawnej dochodzonego roszczenia
-wieku sprawy liczonego od terminu wymagalności.
-stopnia zawiłości sprawy i wymaganego nakładu pracy

Dodatkowo po zrealizowaniu każdej wizyty terenowej, klient otrzymuje kompletny raport zawierający:
– dokumentacje fotograficzną
– dokumentacje opisową ( faktyczne ustalenia dotyczące aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika oraz terminu zapłaty lub rekomendacje dotyczącą             podjęcia dalszych czynności sądowo – egzekucyjnych.