ZLEĆ WINDYKACJĘ TERENOWĄ LUB NAWIĄŻ Z NAMI STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ W TYM ZAKRESIE

Outsourcing windykacji bezpośredniej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Windykacja należności

Naszym celem jest kompleksowe wsparcie przy dochodzeniu należności. Firma windykacyjna Saldo Plus rozpoczęła działalność w 2004 roku i stale poszerza zakres prowadzonych czynności. Zapewniamy nie tylko doradztwo prawne, ale i reprezentowanie interesów klienta podczas postępowania przedsądowego, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Pracownicy naszej kancelarii windykacyjnej prowadzą także działania terenowe mające na celu polubowne zakończenie sprawy poprzez bezpośrednie negocjacje warunków spłaty zadłużenia.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy także wywiad gospodarczy mający na celu zweryfikowanie informacji na temat sytuacji prawnej oraz finansowej danej osoby bądź podmiotu gospodarczego. Czynności te służą ocenie wiarygodności i wypłacalności m.in. potencjalnego partnera biznesowego.

Usługi windykacyjne

Jako firma windykacyjna oferujemy dochodzenie należności zarówno drogą polubownych negocjacji, jak i w postępowaniu sądowym. Reprezentujemy interesy klienta również w postępowaniu egzekucyjnym.

więcej

Windykacja terenowa

Jedną z wykorzystywanych przez nas metod dochodzenia należności jest windykacja terenowa. Polega ona na wizycie pracownika kancelarii u dłużnika celem negocjacji warunków spłaty zadłużenia.

więcej

Obsługa prawna wierzycieli

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna wierzycieli obejmuje m.in. przedsądowe wezwanie do zapłaty, złożenie pozwów, reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym i nie tylko.

więcej

Wywiad gospodarczy

By zminimalizować ryzyko niekorzystnych transakcji, warto sprawdzić wypłacalność i wiarygodność potencjalnego partnera biznesowego. W tym celu przeprowadza się wywiad gospodarczy.

więcej